Вие сте на страната
Дома > Пријавување и Акредитации

Пријави и акредитации

ПРИЈАВИ ЗА НАТПРЕВАР

Бројчани и Поименични пријави ќе бидат достапни само преку SDP – ICF on-line системотt online ICF SDP
Краен рок: 19ти Јули 2018

 

АКРЕДИТАЦИИ

Сите членови на екипите е потребно да бидат пријавени прекуonline ICF SDP

Top